Nordisk lärarutbildningskonferens i Vasa

Den 7-9 maj förärades Åbo Akademi i Vasa med besök av en mängd lärare, lärarutbildare och forskare från hela Norden med anledning av den femtonde nordiska lärarutbildningskonferensen.

På ett seminarium under konferensen presenterade Skrivkompetensprojektet det aktuella skrivhandledningsspåret inom projektet.

Presentationen gick under namnet: Hur utveckla skrivhandledning för elever? Hur engagera lärarstuderande som skrivhandledare? Exempel från åk 5 i tre olika språkmiljöer.

Skärmavbild 2018-05-11 kl. 08.18.36

Efter en allmän introduktion till Skrivkompetens och de hittills genomförda delstudierna i projektet, lades fokus på skrivhandledning.

Siv Björklund och Ria Heilä-Ylikallio presenterade det teoretiska anslaget för skrivhandledning, varefter masterstudenterna Daniela Sandström och Sofie Lundell, samt projektassistent Mindy Svenlin redogjorde för insamlat data, och gav exempel på empiri.

I presentationen ägnades också några ord om det som vi i projektet kallar för skrivprat. Med skrivprat menas det samtal om skrivande som skribenter för med andra. Begreppet tar avstamp i ett citat av Denise N. Morgan.

In teaching of writing there must be much talk about writing, about possibilities and choices, about the process and the craft”

Morgan 2017: 50

skrivkompetens presentation
Daniela Sandström, Sofie Lundell och Mindy Svenlin. Foto: Ria Heilä-Ylikallio

skrivkompetens presentationsbild 2

Tack till alla deltagare för uppvisat intresse och för fina frågor och kommentarer. Tack också till Daniela Sandström och Sofie Lundell för att ni kunde medverka i presentationen!

Nu blickar projektet framåt mot Exploring Language Education i Stockholm i juni.

– Mindy Svenlin

Litteratur

Morgan, Denise N. (2017): ”I’m Not a Good Writer: Supporting Teachers’ Writing Identities in a Univeristy Course”. I: Cremin, Teresa & Locke, Terry (2017). Writer Identity and the Teaching and Learning of Writing. London: Routledge.