Aktuellt

En tillbakablick på forskarseminariet Skrivmiljöer & Skrivverkstäder 3.10

Idag samlades forskare, doktorander, lärare och lärarstudenter kring temat Skrivmiljöer & Skrivverkstäder. Seminariet öppnades av Siv Björklund (ÅA), Ria Heilä-Ylikallio (ÅA) och Katarina Rejman (SU) och de inom Skrivkompetensprojektet aktuella frågorna ”hurdana miljöer behöver vi för att kunna skriva” och ”hur kan skrivverkstäder användas för att stödja vårt skrivande” ställdes. På förmiddagens schema stod presentationer av projektets doktorander.

22218148_1897330777251544_738559255_o

Doktorand Sofia Jusslin presenterade utvärderingsresultat från den nya kursen Skrivverkstad – kollaborativ skrivhandledning som riktar sig till studenter som skriver sin kandidat- eller magisteravhandling på Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier vid Åbo Akademi. Projektet har hämtat inspiration från forskarkollegan professor Denise Patmon vid University of Massachusetts i Boston och idén är att erbjuda avhandlingsskribenterna en kollaborativ skrivmiljö med möjlighet till skrivhandledning och samtal kring framväxande texter. Kursen kommer också att ordnas november 2017 – januari 2018 och sommaren 2018.

22219226_1897330767251545_1202565752_o

Doktorand Camilla Rosvall presenterade ett avsnitt ur sitt avhandlingsprojekt som berör abiturienter med språkbadsbakgrund. Presentationen kretsade kring både avhandlingens empiriska material, bland annat hur uppgifterna i studentexamen är formulerade och hur elever svarar på dem, och teoretiska förankring.

22243561_1897330753918213_617452585_o

Doktorand Anders Westerlund presenterade också ett avsnitt ut sitt avhandlingsprojekt som berör essäistiska strategier i studentexamenssvar i ämnet historia. Även här var uppgiftsformuleringar föremål för diskussion och såväl forskare som studerande bidrog med insikter kring studentexamens form och funktion.

22219136_1897330637251558_345909518_o

Under eftermiddagen blickade projektmedlemmarna framåt mot kommande konferens, NNMF6 i Odense, Danmark 30.11-1.12 där projektet deltar med en poster presentation om vad projektet har gjort tidigare och hur framtiden kommer att se ut. Framtiden innehåller bland annat en vidgning fav Skrivkompetensprojektet till det vi kallar Multilitteracitetens möjligheter.

 

Doktorand Sofia Jusslin

 

Forskarseminarium Skrivmiljöer & Skrivverkstäder 3.10.2017

Skrivmiljöer & Skrivverkstäder program 3.10Skrivkompetensprojektet inleder hösten med ett forskarseminarium kring temat Skrivmiljöer & Skrivverkstäder den 3 oktober 2017 i Vasa.

Seminariet hålls i C215 i Åbo Akademi och förmiddagen kl 10-12 är öppen för alla intresserade. Förmiddagens program består av en introduktion till temat av Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund och Katarina Rejman, samt presentationer av projektets doktorander Sofia Jusslin, Camilla Rosvall och Anders Westerlund.

Anmälan görs till rheila[at]abo.fi eller sibjorkl[at]abo.fi

Programmet kan laddas ner i PDF-format på länken nedan

Skrivmiljöer & Skrivverkstäder program 3.10

The Writing Proficiency Project at the ARLE conference in Tallinn

Last week the project members attended The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education in Tallinn, Estonia. Researchers from all over the world gathered there to present ongoing research and to network. In addition, the weather in Tallinn was fantastic.

Doctoral students Anders Westerlund and Sofia Jusslin participated in the PhD-students’ pre-conference on Wednesday. Anders presented his ongoing project and Sofia participated as audience.

IMG_3746
Doctoral student Anders Westerlund at the pre-conference

The main conference started on Thursday and doctoral student Sofia Jusslin presented a study Exploring multimodal texts in three educational text environments co-authored by project members Katarina Rejman, Siv Björklund and Ria Heilä-Ylikallio.

19369051_10156299532033957_1418589319_o
Doctoral students Sofia Jusslin presenting a paper at the main conference.

During Thursday afternoon the project members also found time to prepare for the next day’s round table, which is a collaboration between our writing project and the Boston Writing Project lead by our friend and collegue professor Denise Patmon at the University of Massachusetts in Boston, USA. Denise could not unfortunately attend the ARLE conference, but she was with us on video instead.

19369310_10156299532098957_38855849_o
From the left: Anders Westerlund, Katarina Rejman, Sofia Jusslin, Caroline Doktar, Siv Björklund and Ria Heilä-Ylikallio

The theme of the round table was emancipatory writing. Professor Ria Heilä-Ylikallio and professor Siv Björklund were the discussants and the project members presented different views on and raised several questions regarding emancipatory writing. In the end, an interesting discussion highlighted different point of views on emancipation and writing.

19401139_10156299532003957_845888959_o
The round table is just about to start. From the left: Caroline Doktar, Katarina Rejman, Anders Westerlund, Ria Heilä-Ylikallio, Siv Björklund and Sofia Jusslin.

Detta bildspel kräver JavaScript.

On Friday night, we got to enjoy a lovely conference dinner at the most beautiful scenery right outside Tallinn at the Estonian Open Air Museum.

Detta bildspel kräver JavaScript.

The Writing Proficiency Project thanks the organizers and look forward to the next ARLE conference in Lisbon, Portugal in 2019.

Individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andraspråk.

Junimånad är konferenstät för Skrivkompetensprojektets forskare.

Förra veckan, 7-9.6.2017, deltog Skrivkompetensprojektets forskare i konferensen Nordens språk som andraspåk som anordnades i projektets hemtrakter vid Vasa universitet. Det bjöds på givande och intressanta plenarföreläsningar, paper presentationer och poster presenationer som antog olika individ- och samhällsperspektiv på Nordens språk som andra språk, som var konferensens tema. Från projektet var Siv Björklund, Camilla Rosvall, Ulrika Magnusson och Sofia Jusslin på plats.

Nordand Siv
Plenarföreläsning med Siv Björklund, Nina Pilke, Michaela Pörn och Katri Hansell.

Professor Siv Björklund var värd för konferensen och föreläste också om aktuell tvåspråkighetsforskning i skol- och organisationskontexter i en plenarföreläsning tillsammans med professor Nina Pilke, professor Michaela Pörn och FD Katri Hansell. På bilden lyfter hon fram ett exempel på multimodalt berättande, hämtat från Skrivkompetensprojektet, när den svenska språkbadsundervisningen presenterades.

Nordand Camilla
Doktorand Camilla Rosvalls paper presentation

Doktorand Camilla Rosvall höll en paper presentation under rubriken Språkbadsröster i en flerspråkig kollaborativt skriven historik. Utifrån ett multimodalt perspektiv presenterade Rosvall finländska språkbadselevers röster från daghemmet till slutet av årskurs nio. Historiken visade sig ha olika dimensioner av flerspråkighet, vara skriven i olika genrer och kombinera olika semiotiska resurser.

Nordand Sofia
Doktorand Sofia Jusslin bredvid sin poster

I en poster med rubriken Exploring three Swedish L1 and L2 text environments presenterade doktoranden Sofia Jusslin två delstudier från sitt avhandlingsprojekt. Postern behandlade litteracitetshändelser i tre första- och andraspråksmiljöer i Finland och Sverige, samt en multimodal analys av elevers texter i dessa miljöer.

 

Denna vecka reser Skrivkompetensprojektet till Tallinn för att delta i den modersmålsdidaktiska konferensen The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education.
 

Ämneslärarstuderande som skrivhandledare

Denna vårtermin har vi låtit oss inspireras av vår forskarkollega Denise Patmon och hennes Boston Writing Project då ämneslärarstuderande skrev sina fackuppsatser inom pedagogiska studier för lärare. De studerande har tilldelats var sin fokuselev, en i åk 7-9 och en annan på gymnasiet, som de skulle handleda i skrivning vid sidan av elevernas ordinarie skolarbete. Handledningen skulle gälla elevernas pågående textarbete i modersmål och litteratur men också i andra skolämnen. Handledningen skulle vara uttryckligen handledning, inte undervisning, och i förberedelserna inspirerades vi bland annat av begreppen scaffolding och feed forward (Bruner; Tjernberg; Dysthe & Hertzberg). De två ämneslärarstuderande, Mindy Svenlin och Fredric Portin, jobbade i par och kunde också observera varandras agerande som skrivhandledare.

Handledningstillfällena dokumenterades och utgjorde det empiriska underlaget för
fackuppsatsen som tog fasta på ämneslärarstuderandes självreflektioner av rollen som
skrivhandledare. I sin analys av handledningen har Svenlin och Portin utnyttjat
responstyperna i en fyrfältstabell utvecklad av Gamlem & Smith.

Fackuppsatsen kan läsas här.

I utvärderingsdiskussionen framkom med all tydlighet att vi är på rätt väg med att
utbilda skrivhandledare och vi kommer att fortsätta med motsvarande koncept. Min dröm är att utveckla Boston Writing Project fullt ut genom att etablera ett
skrivhandledningscenter vid Vasa övningsskola, där våra lärarstuderande finns
tillgängliga för skrivhandledning.

Ria Heilä-Ylikallio

Skrivkompetensprojektets kompassnål

Skrivkompetensprojektet har nyligen sammanfattat sin forskning i det vi kallar kompassnålen via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Vårt forskningsintresse har sedan hösten 2016 utvidgats mot multimodal textproduktion och för att visualisera detta i multimodal anda har en figur utvecklats. Kompassnålen visualiserar forskarteamets skeden och centrala strävande att producera ny kunskap om hur barn och unga i olika språkmiljöer utvecklar emancipatoriskt skrivande via meningsskapande.

För övrigt blickar forkarteamet framåt mot kommande konfernser. Förutom ARLE i Tallinn kommer projektets forskare att delta i konferenserna Nordand 13 i Vasa och Finland, Skriv! Les! i Trondheim, Norge på våren och sommaren, samt NNMF6 i Odense, Danmark på hösten.

Skrivkompetens figur
Kompassnålen via meningsskapande till emancipatoriskt skrivande. Layout: Sofia Jusslin

 

Inför Arle11 i Tallinn

I början av 2017 har vi inom Skrivkompetensprojektet varit på slutrakan med planeringen av ett round table inför konferensen ARLE11 – The 11th conference of the International Association for Research in L1 Education – som detta år anordnas i Tallinn, Estland. Vårt round table arrangeras i samarbete med skrivprojektet The Boston Writing Project som leds av professor Denise Patmon från University of Massachusetts i Boston, USA. Vi kommer att diskutera emancipatoriskt skrivande under rubriken Can Emancipatory Writing Be Seen as a Way to Strengthen Communication, Equity and Equality?

Med utgångspunkt i svenska, engelska och spanska som både första- och andraspråk diskuteras det emancipatoriska skrivandet, och olika åldrar, kön, digitalt och pappersbaserat skrivande, genrer, språkbakgrunder, samt etniciteter kommer att behandlas.

Kortfattat kommer våra presentationer att bestå av följande: Doktorand Anders Westerlund presenterar litteraturvetenskapliga teorier om emancipation med huvudsaklig fokus på den essäistiska genren. Skrivkompetensprojektet presenterar projektets forskning och lyfter fram såväl textanalyser som analyser av lärmiljöer och textmiljöer. Doktorand Caroline Doktar presenterar samband mellan emancipatoriskt skrivande och grammatik, och professor Denise Patmon presenterar slutligen The Boston Writing Project och hur emancipatoriskt skrivande både kan utforska och stärka identiteter.

Avslutningsvis hålls en diskussion och konferensdeltagare är hjärtligt välkomna att delta i diskussionen.

Deltagare vid vårt round table:

Professor Ria Heilä-Ylikallio, Åbo Akademi
Professor Denise Patmon, University of Massachusetts, Boston USA
Professor Siv Björklund, Vasa universitet
Universitetslektor Katarina Rejman, Stockholms universitet
Doktorand Anders Westerlund, Åbo Akademi
Doktorand Caroline Doktar, Åbo Akademi
Doktorand Sigrid Ducander, Åbo Akademi
Doktorand Sofia Jusslin, Åbo Akademi

Undertecknad, doktorand Sofia Jusslin, kommer även att hålla en paper presentation under rubriken Exploring multimodal texts in three educational text environments. Syftet med studien är att tolka och identifiera vilka modaliteter som elever i årskurs 5 använder när de skriver texter i olika textmiljöer. Texterna är insamlade inom Skrivkompetensprojektet vid en finlandssvensk skola, en sverigesvensk skola och en språkbadsskola och elevernas undervisas på svenska som första- eller andraspråk. Fokus ligger även på hur eleverna använder och kombinerar olika modaliteter i sitt skrivande.

Vi vill även passa på att välkomna pro gradu-skribent Victoria Mattsson till projektet!

Sofia Jusslin
Projektassistent

 

Skrivkompetensprojektets nya webbsida

Nytt år och och nya krafter för Skrivkompetensprojektet som kickar i gång 2017 med en ny webbsida. Här hittar ni information om forskningsprojektet och samtidigt håller vi er uppdaterade om vad som händer inom projektet med vår blogg.

patmon_posterMycket har hänt under hösten 2016. I oktober anordnade Skrivkompetensprojektet seminariet Writing Projects & Emancipatory Writing med den inbjudna gästen professor Denise Patmon från University of Massachusetts i Boston, USA. Det två dagar långa seminariet bestod av en öppen föreläsning där professor Patmon berättade om skrivprojekt i Boston, seminariediskussioner om emancipatoriskt skrivande och forskningspresentationer av doktoranderna Camilla Rosvall (VU), Anders Westerlund (ÅA), Sanna Pakarinen (VU) och Caroline Doktar (ÅA). Nationella perspektiv på mätning och utveckling av elevers skrivkompetens presenterades även av utvärderingsexperten Chris Silverström.

Doktoranderna Sofia Jusslin (ÅA), Anders Westerlund (ÅA) och Camilla Rosvall (VU), samt forskarna Katarina Rejman (SU) och Ulrika Magnusson (SU) deltog i konferensen Svenska med didaktisk inriktning 12 i Karlstad i november. Temat för konferensen var textkulturer och Jusslin och Rejman presenterade Skrivkompetensprojektets forskning Tre skolor, Tre språk- och skrivmiljöer. Tre textkulturer?

I slutet av 2016 publicerades två artiklar inom projektet: Elever i årskurs 5 skriver narrativer och Elevtextens många uttryck – mot en multimodal analys skrivna av Katarina Rejman (SU), Ulrika Magnusson (SU), Siv Björklund (VU) och Ria Heilä-Ylikallio (ÅA).

Mycket står på schemat för våren 2017 också. Skrivkompetensprojektet kommer bland annat att delta med ett Round Table vid konferensen ARLE11 i Tallinn i juni tillsammans med professor Denise Patmon från USA. Mer information om det kommer inom kort.

Välkomna till vår webbsida!

Sofia Jusslin
Projektassistent